TENSIOMETRO ANEROIDE ALPK2

Tensiometros

TENSIOMETRO ANEROIDE ALPK2

Tensiómetro aneroide ALPK2 (Japón)  (cod. 420)